Општа болница Бор

Важна документа

Идентификациони подаци,

Одлуке о оснивању Опште болнице Бор,

Решење Министарства здравља о давању сагласности на Статут.

Статут Опште болнице Бор

Правилник о организацији и систематизацији,

Правилник о условима и мерама за спречавање, рано откривање и сузбијање болничких инфекција.

Програм за превенцију и сузбијања болничких инфекција за период 2015-2017. год.

План за превенцију и сузбијања болничких инфекција за 2015. год.за превенцију и сузбијања болничких инфекција за 2015. год.

Решење о именовању Стручног савета,

Одлука о именовању Комисије за контролу операционих сала. 

Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена,

Одлука о увођењу и обиму дежурства, приправности и рада по позиву.

Правилник о радној дисциплини.

Пословни кодекс.

Правилник о стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника и сарадника.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Одлука о унутрашњем узбуњивачу.  

Одлука о ценама ванстандардних услуга.   

 

Информатор за пацијенте. 

 

 

Завршни обрачун - Здравствени центар Бор 31.12.2014.

Деобни биланс Општа болница Бор 31.12.2014.

План рада Опште болнице Бор за 2015. год.

Финансијски план Опште болнице бор за 2015. год.

Извештај о Извршењу буџета Опште болнице за период 1-3.2015.

 

 

Седница Стручног савета - 16.12.2016.