Општа болница Бор

Важна документа

Идентификациони подаци,

Одлуке о оснивању Опште болнице Бор,

Статут Опште болнице Бор

Информатор о раду

Мисија и визија Опште болнице Бор

Општа болница Бор - Стратешки план 2018-2022

Правилник о организацији и систематизацији,

Правилник о условима и мерама за спречавање, рано откривање и сузбијање болничких инфекција.

Програм за превенцију и сузбијања болничких инфекција за период 2015-2017. год.

План за превенцију и сузбијања болничких инфекција за 2015. год.за превенцију и сузбијања болничких инфекција за 2015. год.

Решење о именовању Стручног савета,

Одлука о именовању Комисије за контролу операционих сала. 

Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена,

Одлука о увођењу и обиму дежурства, приправности и рада по позиву.

Правилник о радној дисциплини.

Пословни кодекс.

Правилник о стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника и сарадника.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Одлука о унутрашњем узбуњивачу.  

Одлука о ценама ванстандардних услуга. 

Информатор за пацијенте. 

Партиципација 2019

Анализа задовљства запослених и корисника услуга Опште болнице Бор за 2022 годину

 

Извод из политике за подршку дојењу

 

Дневна плаћања 

 

Завршни обрачун - Здравствени центар Бор 31.12.2014.

Деобни биланс Општа болница Бор 31.12.2014.

План рада Опште болнице Бор за 2015. год.

Финансијски план Опште болнице Бор за 2019. год.

Извештај о Извршењу буџета Опште болнице за период 1-3.2015.

Седница Стручног савета - 16.12.2016.

 

Финансијски план ОБ Бор за 2019

Коначан обрачун за 2019

Признавање накнаде за 2019

Завршни рачун за 2019

 

Финансијски план ОБ Бор за 2020

Оперативни план за 2020. годину

Заштита података о личности 

 

Годишњи извештај о управљању сукобом интереса за 2022. годину

 

Огласи:

 

 

Оглас 12.07.2023

Обавештење о избору

 

Оглас специјализација 12.07.2023