Општа болница Бор

 

1. Набавка материјала за дијализу - фебруар 2016 - отворени поступак.

    Позив за подношење понуда.

    Конкурсна документација.

    Појашњење конкурсне документације - 4.3.2016.

    Појашњење конкурсне документације - 7.3.2016.

    Обавештење о продужењу рока.

    Конкурсна документација. - 7.3. 2016.

    Одлука о измени комкурсне документације. - 9.3.2016.

    Обавештење о продужењу рока. - 9.3.2016.

    Конкурсна документација. 9.3.2016.

    Појашњење конкурсне документације - 14.3.2016. 

    Одлука о додели уговора. - 15.4.2016.   

    Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права. 

 

 

 2.Набавка обуће и одеће - фебруар 2016 - јавна набавка мале вредности.

    Позив за подношење понуда.
    Конкурсна документација.
    Одлука о измени конкурсне документације.

    Захтев за додатне информације.

    Обавештење о продужењу рока.

    Одлука о додели уговора.

    Одлука о обустави дела поступка.

    Обавештење о обустави поступка јавне набавке.

    Обавештење о закљученом уговору - Квалитекс.

    Обавештење о закљученом уговору - Инекс заштита.

    Позив за подношење понуда - поновљен поступак - 23.3.2016.

    Конкурсна документација - поновљен поступак - 23.3.2016.

    Позив за подношење понуда - обућа - 28.3.2016.

    Конкурсна документација - поновљен поступак - обућа - 28.3.2016

    Одлука о додели уговора - обућа. 

    Обавештење о закључењу уговора.

 

   

3. Набавка тестова и реагенаса у гел техници - фебруар 2016 - јавна набавка мале вредности.

    Позив за подношење понуда.

    Конкурсна документација.

    Обавештење о продужењу рока за доставу понуда. 

    Конкурсна документација 22.2.2016.

    Одлука о додели уговора.

 

4. Набавка услуге одржавања софтвера - преговарачки поступак - фебруар 2016.

    Обавештење о покретању поступка.

    Конкурсна документација.

    Одлука о додели уговора 7.3.2016.

    Обавештење о потписаном уговору. 28.3.2016.

 

5. Набавка средстава за хигијену - март 2016 - јавна набавка мале вредности.

    Позив за подношење понуда.

    Конкурсна документација.

    Одговор 1 - 22.3.2016.

    Одговор 2 - 22.3.2016.

    Одлука о додели уговора - 1.4.2016.

 

    Обавештење о закључењу уговора.

    Обавештење о закључењу уговора. 

 

6. Набавка гума и потрошног материјала за потребе возног парка - април 2016.

    Позив за подношење понуда.

    Конкурсна документација. 

    Одлука о додели уговора. 

    Обавештење о закључењу уговора 1.

    Обавештење о закључењу уговора 2.

    Обавештење о закључењу уговора 3.

    Одлука о додели уговора за гориво 11.5.2016.

    Обавештење о закључењу уговора 20.5.2016.

 

 

7. Преговоарачки поступак - набавка реагенаса за биохемијску лабораторију - 7.4.2014

    Обавештење о покретању преговарачког поступка.

    Конкурсна документација. 

    Обавештење о закљученом уговору. 

 

 

 8. Набавка мале вредности - потрошни материјал - 12.4.2016.

     Позив за подношење понуда. 

     Конкурсна документација.

     Образац за подношење понуде.

     Одговори на питања. 

     Одлука о додели уговора 5.5.2016.

     Обавештење о закључењу уговора 1 - 20.5.2016.

     Обавештење о закључењу уговора 2 - 20.5.2016.

     Одлука о додели уговора.

 

9.  Набавка хране за исхрану болесника 

     Позив за подношење понуда. 

     Конкурсна документација. 

     Образац за подношење понуде. 

     Одлука о измени конкурсне документације. 

     Одлука о измени конкурсне документације. 

     Обавештење о закључењу уговора 1 - 2.6.2016.

     Обавештење о закључењу уговора 2 - 2.6.2016.

     Обавештење о закључењу уговора 3 - 2.6.2016.

 

 

10.Набавка ендопротеза - 27.4.2016. 

     Позив за подношење понуда. 

     Конкурсна документација. 

     Одговор заинтересованим понуђачима 11.5.2016.

     Одлука о измени конкурсне документације - 12.5.2016.

     Обавештење о продужењу рока - 12.5.2016.

     Конкурсна документација. 12.5.2016.

     Одлука о додели уговора 23.5.2016.

     Обавештење о закључењу уговора 1 - 24.5.2016.

     Обавештење о закључењу уговора 2 - 24.5.2016.

     Обавештење о закључењу уговора 3 - 24.5.2016.

     Обавештење о закључењу уговора 4 - 24.5.2016.

 

 11. Набавка лекова - 13.5.2016.

      Позив за подношење понуда.

      Конкурсна документација.

      Одлука о измени конкурсне документације - 16.5.2016.

      Обавештење о продужењу рока - 16.5.2016.

      Конкурсна документација - 16.5.2016.

      Одлука о додели уговора.

 

      Обавештење о закљученим уговорима - 14.6.2016.

 

 12. Набавка канцеларијског материјала 16.5.2016.

      Позив за подношење понуда.

      Конкурсна документација.

      Обавештење о закљученом уговору 1. - 1.6.2016.

      Обавештење о закљученом уговору 2. - 1.6.2016.

 

 13. Набавка медицинских образаца 23.5.2016.

       Позив за подношење понуда.

       Конкурсна документација.

       Одлука о додели уговора.

 

  14. Набавка компјутерске опреме, резервних делова и потрошног материјала. 25.6.2016.

       Позив за подношење понуда. 

       Конкурсна документација.

       Одлука о додели уговора. 

       Обавештење о закљученом уговору 1. - 21.6.2016.

       Обавештење о закљученом уговору 2. - 21.6.2016.

 

 15. Набавка хране за исхрану болесника 30.5.2016. 

       Позив за подношење понуда.

       Конкурсна документација.

       Образац за подношење понуда.

       Одлука о додели уговора.

       Обавештење о закључењу уговора. - 13.7.2016.

 

       Одлука о измени уговора 9/16 - 24.8.2016. 

       Одлука о измени уговора 9-1/16 - 24.8.2016. 

 

 16. Набавка ендопротеза - 31.5.2016. 

       Позив за подношење понуда.
       Конкурсна документација.

       Одлука о додели уговора.

       Обавештење о закљученом уговору.

 

 17. Сервисирање и одржавање медицинске и остале опреме.

       Позив за подношење понуда.

       Конкурсна документација.

       Образац за подношење понуда. 

       Одлука о иземни конкурсне документације - 21.6.2016.

       Позив за подношење понуда. 21.6.2016.

       Конкурсна документација. - 21.6.2016.

       Образац за подношење понуда. - 21.6.2016. 

       Одлука о измени конкурсне документације.

       Конкурсна документација

       Образац конкурсне документације.

       Одговор понуђачима.

       Одлука о измени конкурсне документације - 29.6.2016.

       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 29.6.2016.

       Конкурсна документација - 29.6.2016.

       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 4.7.2016.     

       Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права. - 1.7.2016.

       Одговор понуђачу. - 5.7.2016.

       Одлука о измени конкурсне документације. - 7.7.2016.

       Обавештење о продужењу рока. - 7.7.2016.

       Питања и одговори понуђачима. - 7.7.2016.

       Одговор понуђачу. - 8.7.2016.

       Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права. - 11.7.2016. 

       Позив за подношење понуда. 4.8.2016.

       Конкурсна документација. 4.8.2016.

       Одлуке о додели уговора 17.8.2016.  

       Одлуке о додели уговора 30.8.2016.  

       Поновљени позив за подношење понуде 12.10.2016.

       Конкурсна документација 12.10.2016.

       Питања и одговори понуђачима - 24.10.2016.  

       Конкурсна документација - 25.10.2016.    

       Питања и одговори понуђачима - 26.10.2016.  

       Питање и одговор понуђачима. - 31.10.2016. 

       Одлука о додели уговора. - 22.11.2016.

       Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права. - 5.12.2016.

       Обавештење о закљученим уговорима. - 5.12.2016. 

 

 

 18. Набавка медицинских гасова.

       Позив за подношење понуда.

       Конкурсна документација.

       Одлука о додели уговора.

 

  19. Медицински потрошни материјал.

        Одлука о измени конкурсне документације.

        Образац конкурсне документације.

        Одговор понуђачима.

        Одговори понуђачима - 1.7.2016.

        Обавештење о закљученим уговорима. 17.8.216.  

 

  20. Набавка средстава за медицинску дезинфекцију.

        Позив за подношенје понуда - 5.8.2016.

        Конкурсна документација - 5.8.2016.

        Обавештење о продужењу рока - 9.8.2016.

        Одговор понуђачима - 9.8.2016.

        Конкурсна документација. - 9.8.2016. 

        Додатно појашњење - 15.8.2016.  

 

  21. Набавка додатног медицинског потрошног материјала.

       Позив за подношење понуда - 11.8.2016.

       Конкурсна документација - 11.8.2016.

       Одлука о додели уговора - 30.8.2016. 

       Одлука о додели уговора 21/16 - 19.9.2016.  

       

 22. Набавка РТГ филмова и потр. материјала за скенер. 16.9.2016.

       Позив за подношење понуда - 16.9.2016.

       Конкурсна документација - 16.9.2016.

       Одлука о додели уговора - 3.10.2016.     

 

 

  23.Набавка реагенаса и потрошног материјала 22/16 - 23.9.2016.

      Позив за подношење понуда - 23.9.2016.

      Конкурсна документација - 23.9.2016.

      Образац за подношење понуда. - 23.9.2016.

      Одговор понуђачима - 28.9.2016. 

      Одговор понуђачима - 5.10.2016.

      Конкурсна документација са изменом - 5.10.2016. 

      Одговор понуђачима - 13.10.2016. 

      Одлука о додели уговора. 9.11.2016. 

      Измена Одлуке о додели уговора. 18.11.2016

      Обавештење о закљученим уговорима 5.12.2016. 

 

  24.Набавка реагенаса за хематолошки бројач,
       преговарачки поступак без објављивања - 20.10.2016.

       Обавештење о покретању поступка 25/16 - 20.10.2016.

       Конкурсна документација - 20.10.2016. 

       Обавештење о закључењу уговора. - 14.11.2016.

 

 25. Набавка РТГ филмова и материјала - 26.10.2016. 

       Позив за подношење понуда - 26.10.2016.   

       Конкурсна документација - 26.10.2016.   

       Питање и одговор понуђачима. - 31.10.2016. 

       Одлука о додели уговора. 10.11.2016.  

       Обавештење о закљученом уговору. 21.11.2016.

 

 26. Набавка медицинских апарата - 3.11.2016.  

       Позив за подношење понуда. - 3.11.2016.

       Конкурсна документација. - 3.11.2016.

       Питања и одговори понуђачима. 18.11.2016.

       Питање и одговор понуђачима. 25.11.2016.

       Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права. 

       Одлука о додели уговора. 6.12.2016.

       Обавештење о закљученом уговору. 7.12.2016.

 

  27. Реконструкција хдрантске мреже - 7.11.2016.

       Позив за подношење понуда - 7.11.2016.

       Конкурсна документација - 7.11.2016.

       Питање и одговор понуђачима. - 10.11.2016.

       Конкурсна документација измењена - 10.11.2016. 

 

  28. Сервисирање возила. - 7.11.2016.

       Одлука о додели уговора. 7.11.2016.

 

 

 

  29. Додатна набавка материјала за дијализу. 21.11.2016

       Позив за подношење понуда.

       Конкурсна документација.  

       Одлука о додели уговора. 

 

 

  30. Поновљени поступак набавке реагенаса. 24.11.2016.

       Позив за подношење понуда.

       Конкурсна документација.

       Одлука о додели уговора. 

 

  31. Набавка хране за исхрану болесника 25.12.2016.

        Позив за подношење понуда.

        Конкурсна документација.

        Одлука о додели уговора.