Општа болница Бор

1. Фебруар 2015.

a) Имплементација и одржавање софтвера за потребе Опште болнице Бор - мала набавка

Насловна стр,

Позив за подношење захтева,

Конкурсна документација,
Обавештење о закљученом уговору.

 

 

б) Набавка лекова са листе А и А1 за потребе Опште Болнице Бор (за два месеца) - мала набавка

Насловна стр,

Позив за подношење захтева,

Конкурсна документација.

Обавештење о закључењу уговора.

 

 

Измена конкурсне документације 20.02.2015.

Одлука

Обавештење о продужењу рока

 

в) Набавка средстава за дезинфекцију за потребе Опште болнице Бор за период од 12. месеци - мала набавка.

Насловна страна.,
Позив за подношење понуде,
Конкурсна документација.

Измене конкурсне документације - 10.03.2015.
Образац конкурсне документације - 10.03.2015.

Измене конкурсне документације - 12.03.2015.

Образац понуде - 12.03.2015.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 20.03.2015.

Позив за подношење понуде - поновљени поступак.

Конкурсна документација.

Одлука о измени конкурсне документације - 16.07.2015.

Конкурсна документација - 16.07.2015.

Обавештење о закљученом уговору.

 

 

г) Набавка убруса и кеса за смеће за потребе Опште болнице Бор за период од 12. месеци - мала набавка.

Позив за подношење понуда.
Конкурсна документација.

Измена конкурсне документације - 06.03.2015.

Обавештење о закључењу уговора - убруси.
Обавештење о закључењу уговора - кесе.

 

д) Набавка бесцементних ендопротеза кука - отворени поступак.

Позив за подношење понуда,

Конкурсна документација.

Обавештење о закљученом уговору. 11.05.2015.

 

 ђ) Набавка лекова са листе Б, Ц, Д. - отворени поступак - за период од 12. месеци. 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација,
Образац конкурсне документације.

Одлука о измени конкурсне документације.
Одлука о измени конкурсне документације.

Одлука о измени конкурсне документације.

Обавештење о закљученом уговору.

 

e) Набавка материјала за електо, грађевинско, машински и водоводно одржавање - набавка мале вредности - за период од 12. месеци.

Позив за подношење понуда.

Конкурсна документација.

Обавештење о закљученом уговору. 21.04.2015.

Обавештење о закљученом уговору. 11.05.2015.

 

ж) Исхрана болесничких пацијената - јавна набавка - отворени поступак - за период од 12. месеци.

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација,
Образац за подношење понуда.

Обавештење о закључењу уговора - СТР Бонум.

Обавештење о закључењу уговора - ТИС - Митровић.

Обавештење о закључењу уговора - Житопромет.

Обавештење о закључењу уговора - ВАЖ.

 

 з) Набавка бензина и дизел горива - јавна набавка - отворени поступак  - за период од 12. месеци.

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Одлука о измени конкурсне документације. - 22.04.2015.

Обавештење о закључењу уговора.

 

и) Набавка аутогума и ауто делова - јавна набавка мале вредности - за период од 12. месеци.

Позив за подношење понуда,

Конкурсна документација.

Одлука о измени конкурсне документације.

Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2015.

Обавештење о закљученом уговору - 05.05.2015.

 

 ј) Набавка средстава за одржавање хигијене - јавна набавка мале вредности - за период од 12. месеци.

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Одлука о измени конкурсне документације - 03.04.2015.

Обавештење о закључењу уговора.

 

 к) Сервисирање и одржавање медицинске и остале опреме - отворени поступак на период од 12 месеци.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Образац за подношење понуда.

Одлука о измени конкурсне документације.

Питање.

Измењена конкурсна документација.

Измењени образац за подношење понуда.

Питања и одговори. - 20.04.2015.

Измењена конкурсна документација. - 20.04.2015.

Табеларни део понуде. 20.04.2015.

Одлука о измени конкурсне документације,

Одлука о измени конкурсне документације,

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права.

Позив за подношење понуда - поновљено.

Конкурсна документација - поновљено.

Обавештење о закљученом уговору.

 

 

л) Набавка канцеларијског материјала - јавна набавка мале вредности на период од 12. месеци.

Позив за подношење понуда - 28.04.2015.

Конкурсна документација - 28.04.2015.

Обавештење о закључењу уговора.

 

 м) Набавка медицинског потрошног материјала - отворени поступак - период од 12. месеци.

Позив за подношење понуда,

Конкурсна документација,

Образац за подношење понуда.

Питања и одговори. 11.05.2015.

Одлука о измени конкурсне документације. - 11.05.2015.

Образац за подношење понуда. 11.05.2015.

Питања и појашњења. 27.05.2015.

Одлука о измени конкурсне документације. 01.06.2015.

Конкурсна документација. 01.06.2015.

Образац за подношење понуда. 01.06.2015.

Одлука о измени конкурсне документације, 04.06.2015.

Одлука о измени конкурсне документације, 16.11.2015.

Захтев за додатно објашњење, 16.11.2015.

 

 

н) Набавка компјутерске опреме, резервних делова и тонера - јавна набавка мале вр. на период од 12. месеци.

Позив за подношење понуда,

Конкурсна документација.

Одлука о измени конкурсне документације. - 11.05.2015.

Одлука о обустави поступка 20.05.2015.

Позив за подношење понуда. 28.05.2015.

Обновљена конкурсна документација. 01.06.2015.

Одговори на питања 01.06.2015.

Позив за подношење понуда - поновљено. - 17.06.2015.

Поновљена конкурсна документација.

Одговори на питања.

Обавештење о закљученом уговору.

Обавештење о закљученом уговору.

 

О) Набавка медицинских гасова - јавна набавка мале вредности на период од 12. месеци.

       Позив за подношење понуда.

       Конкурсна документација.  

Обавештење о закљученом уговору.

 

П) Набавка рентген филмова и потрошног материјала - јавна набавка - отворени поступак  - за период од 12. месеци.

Позив за подношење понуда.

Конкурсна документација.

Одговори на питања. - 04.09.2015.

Измена конкурсне документације - 04.09.2015.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права.

 

Р) Набавка уградног материјала и цементних ендопротеза кука - - јавна набавка - отворени поступак  - за период од 12. месеци.

Позив за подношење понуда.

Конкурсна документација.

Обавештење о закљученом уговору.

 

С) Набавка реагенаса за хематолошки бројач - преговарачки поступак

Обавештење о покретању поступка. - 25.08.2015.

Конкурсна документација.

Обавештење о закљученом уговору. 

 

Т) Набавка реагенаса и потрошног материјала за лабораторијске апарате - преговарачки поступак

Обавештење о покретању поступка - 2.10.2015.

Конкурсна документација.

Обавештење о закљученом уговору.

 

 

 У) Набавка реагенаса и потрошног материјала за лабораторијске апарате - преговарачки поступак

Обавештење о покретању поступка. 19.10.2015.

Конкурсна документације.

Обавештење о закљученом уговору 30.10.2015.

 

Ф) Набавка услуга - сервисирање и одржавање возила 

Обавештење о покретању поступка - 23.10.2015.- 23.10.2015.

Конкурсна документација.

 

 

 Х) Набавка реагенаса и реагенаса за лабораторије и инфективни отпад - отворени поступак - 10.11.2015.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација 

Образац понуде 

Питање 17.11.2015.

Конкурсна документација 17.11.2015

Образац понуде 17.11.2015

Одлука о измени конкурсне документације 25.11.2015.

Питање 27.11.2015,

Питање 2. 27.11.2015.

Питање 3.12.2015.

Одлука о измени конкурсне документације 3.12.2015.

Конкурсна документација 3.12.2015.

Образац понуде 3.12.2015.

Питање 4.12.2015.

Одговор 7.12.2015.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору.

 

ц) Набавка додатних добара за исхрану болничких пацијената 25.11.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Образац понуде

Измена конкурсне документације.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о додели уговора - додатно.

 

ч) Набавка радова реконструкције и адаптације за потребе палијативног збрињавања - преговарачки поступак 4.12.2015.

Обавештење о покретању поступка. 

Конкурсна документација.

Образац понуде.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору.

 

ж) Набавка реагенаса и материјала за лабораторије - поновљени поступак 29.12.2015.

Обавештење о покретању поступка.

Конкурсна документација.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору.

 

 

 ш) Додатна набавка бесцементних ендопротеза кука - отворени поступак - 30.12.2015.

Позив за подношење понуде.

Конкурсна документација.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору.