Општа болница Бор

 

1. Набавка реагенаса за одређивање крвних група - 27.1.2017.

     Позив за подношење понуда.  

     Конкурсна документација. 

     Одлука о додели уговора.

 2. Набавка реагенаса за апарате - 1.2.2017.

      Обавештење о покретању поступка.   

      Конкурсна документација.  

      Одлука о додели уговора.

      

 

 3. Набавка постељина - 2.2.2017.

      Позив за подношење понуда.  

      Конкурсна документација. 

      Питања и одговори.  

      Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. - 3.2.2017.

      Конкурсна документација - измена. - 3.2.2017.  

      Питања и одговори - 6.2.2017. 

      Одлука о обустави поступка. 

      Позив за подношење понуда - поновљени поступак. - 27.2.2017.

      Конкурсна документација - поновљени поступак. - 27.2.2017.

      Конкурсна документација - поновљени поступак. - 6.3.2017. 

      Одлука о додели уговора. 

 

 4. Набавка материјала за дијализу - 10.2.2017.

       Позив за подношење понуда.  

       Конкурсна документација.  

       Измена конкурсне документације.   

       Измена конкурсне документације. - 6.3.2017. 

       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. - 8.3.2017.

       Измена конкурсне документације. - 8.3.2017.  

       Одлука о обустави поступка за партију 15. - 28.3.2017.   

       Одлука о додели уговора. - 28.3.2017.

 

 

  5. Одржавање софтвера - 27.2.2017.

        Обавештење о покретању поступка.

        Конкурсна документација.  

        Одлука о додели уговора.  9.3.2017.

 

  6. Набавка средстава за хигијену. - 28.2.2017. 

       Позив за подношење понуда.  

       Конкурсна документација.   

       Одлука о додели уговора. 

 

 7. Храна за исхрану болничких пацијената. - 3.3.2017.  

      Позив за подношење понуда.   

      Конкурсна документација. 

      Питање и одговор.  

      Одлука о додели уговора. 

 

 8. Реагенси и потрошни материјал за лабораторије - 21.3.2017. 

      Позив за подношење понуда.  
      Конкурсна документација.  

      Образац за подношење конкурсне понуде. 

      Одговори на питања. - 30.3.2017.

      Одлука о обустави поступка за партију 2.  

      Одлука о додели уговора. 

      Конкурсна документација - део поновљеног поступка - 18.5.2017. 

      Образац за подношење понуде. - део поновљеног поступка - 18.5.2017.део поновљеног поступка - 18.5.2017. 

 

 

 9. Гуме и потрошни материјал за возни парк - 22.3.2017.  

      Позив за подношење понуда.  

      Конкурсна документација.  

      Одлука о додели уговора.   

 

10.Ламинарна комора - 25.3.2017.

       Позив за подношење понуда.   

       Конкурсна документација.   

       Одлука о додели уговора.  

       Обавештење о закљученом уговору.  

 

11. Осигурање имовине и лица. 30.3.2017.

        Конкурсна документација.. 

        Питање и одговор.  

        Одлука о додели уговора. 

 

12. Набавка бензина и дизел горива. 30.3.2017.

        Позив за подношење понуда.

        Конкурсна документација. 

        Одлука о додели уговора.

 

13. Набавка ендопротеза. 27.4.2017.

        Позив за подношење понуда.  

        Конкурсна документација.  

        Одлука о додели уговора. 

 

14. Набавка ел-машинског и водоводног потрошног материјала. 28.4.2017.

        Позив за подношење понуда.  

        Конкурсна документација.  

        Обрасци за подношење понуде.  
        Питања и одговори.   

        Одлука о додели уговора. 

 

15. Набавка потрошног материјала за дијализу - 4.5.2017.

        Позив за подношење понуда.  

        Конкурсна документација.  

        Одлука о додели уговора.   

 

 16. Храна за исхрану болничких пацијената. - 9.5.2017.

         Позив за подношење понуда.   

         Конкурсна документација.  

         Одлука о додели уговора. 

         Обавештење о закључењу уговора.  

 

 17. Набавка реагенаса и потрошног материјала за лабораторије. 11.5.2017.

         Позив за подношење понуда.   

         Конкурсна доккументација.   

         Обрасци за подношење понуда.  

         Одлука о додели уговора.  

         Обавештење о закључењу уговора.   

 

 18. Набавка лекова - 15.5.2017.

         Позив за подношење понуда. 

         Конкурсна документација.

         Образац за подношење понуда.  

         Обавештење о закључењу уговора.    

 

19. Набавка резервних делова и потрошних материјала за компјутерску опрему. 15.5.2017.

        Позив за подношење понуда.

        Конкурсна документација.

        Одлука о додели уговора.    

        Обавештење о закључењу уговора.   

 

 20.Набавка медицинских образаца. 25.5.2017.

        Позив за подношење понуда. 

        Конкурсна документација.  

        Одлука о додели уговора.  

        Обавештење о закључењу уговора.    

 

21. Набавка канцеларијског материјала. 6.6.2017.

        Позив за подношење понуда.  

        Конкурсна документација. 

        Одлука о додели уговора.  

        Обавештење о закључењу уговора.   

 

22. Набавка и замена РТГ цеви за ЦТ 14.6.2017.

        Позив за подношење понуда.

        Конкурсна документација.  

        Одлука о додели уговора.  

 

 

23. Набавка медицинских гасова. 21.6.2017. 

        Позив за подношење понуда.  

        Конкурсна документација.  

        Обавештење о закључењу уговора.  

 

24. Набавка и замена модула за ЦТ 22.6.2017.

        Позив за подношење понуда.   

        Питање понуђача.

        Конкурсна документација са изменом.  

 

25. Набавка санитетског и уградног материјала. 30.6.2017.

         Позив за подношење понуда.   

         Конкурсна документација.   

         Обрасци уз конкурсну документацију. 

         Питања понуђача и одговори.   

         Одговори понуђачима 7.7.2017.  

         Измењена конкурсна документација  

         Измењени обрасци уз конкурсну документацију.  

         Одговор понуђачима 10.7.2017.  

         Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 13.7.2017.  

         Конкурсна документација.  

         Обрасци уз конкурсну документацију.    

         Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 18.7.2017.    

         Конкурсна документација.    

         Обрасци уз конкурсну документацију.   

         Одлука о обустављању поступка за партију 19.  

         Одлука о додели уговора.  

         Обавештење о закљученом уговору.     

 

  26. Услуге сервисирања "Драгер" опреме 25.7.2017.

         Позив за подношење понуда.    

         Конкурсна документација.    

         Одлука о измени конкурсне документације.     

         Одлука о додели уговора.     

 

  27. Услуге одржавања медицинске и друге опреме 4.8.2017.   

          Позив за подношење понуда.
          Конкурсна документација.
          Образац конкурсне документације. 

          Одлука о обустављању поступка за партије: 13, 20, 23, 26, 27, 31 и 32.
          Одлука о додели уговора.  

          Позив за подношење понуда - поновљена набавка. - 7.9.2017.   

          Конкурсна документација - поновљена набавка.    

          Образац конкурсне документације - поновљена набавка.     

          Одлука о додели уговора за поновљену набавку.             

 

  28. Набавка медицинских дезинфицијенаса 

          Позив за подношење понуда.  

          Конкурсна документација.   
          Позив за подношење понуда - поновљена набавка.    

          Конкурсна документација - поновљена набавка.   

          Обавештење о закљученом уговору.    

          Одлука о додели уговора.   

 

  29. Набавка санитетског потрошног материјала 18.8.2017.

          Позив за подношење понуда.   

          Конкурсна документација.  

          Обрасци уз конкурсну документацију. 

          Одлука о додели уговора.   

 

  30. Набавка уградног материјала за ортопедију. 29.8.2017.

          Позив за подношење понуда.   

          Конкурсна документација.   

          Одлука о додели уговора.   

          Позив за подношење понуда - поновљен поступак. 19.9.2017.   

          Конкурсна документација - поновљен поступак.     

          Одлука о додели уговора. - поновљени поступак.   

 

  31. Обавештење о покретању поступка. - хематолошки бројач - 8.9.2017.   

          Обавештење о покретању поступка за набавку реагенаса.   

          Конкурсна документација.    

          Одлука о додели уговора.   

 

  32. Одлука о обустави отвореног поступка. - 3.10.2017.

          Одлука о обустави отвореног поступка  јавне набавке бр. 8-2/17.

 

  33. Услуге дозиметријских мерења. - 4.10.2017.

          Позив за подношење понуда.   

          Конкурсна документација.    

          Одлука о додели уговора.   

 

  34. Одржавање и сервисирање возила. - 31.10.2017.

          Позив за подношење понуда.  

          Конкурсна документација.    

          Одлука о додели уговора.   

 

  35. Набавка хлеба и производа од брашна - 6.11.2017.

          Позив за подношење понуда.

          Конкурсна документација.  

          Одлука о додели уговора.   

          Обавештење о закљученом уговору.   

 

 

  36. Набавка рентген филмова и потр. материјала за ЦТ - 14.11.2017.

          Позив за подношење понуда.   

          Конкурсна документација.    

          Одлука о обустави поступка за партију 4.    

          Одлука о додели уговора.    

          Обавештење о закљученом уговору.   

               

 

  37. Набавка потрошног материјала за ЦТ - 5.12.2017. 

          Позив за подношење понуда.    

          Конкурсна документација.   

          Одлука о додели уговора.   

          Обавештење о закљученом уговору.

 

  38. Набавка ултразвучног апарата - 19.12.2017

          Позив за подношење понуда.   

          Конкурсна документација.   

          Одлука о додели уговора. 

          Обавештење о закључењу уговора.