Општа болница Бор

 

 Инфо табла ОБ Бор  treci spr 3211

cetvrti spr 3205  uprava 3200

 Средствима које је определило Министарство здравља (око два милиона и петсто хиљада динара), довршено је ових дана санирање зидова и кречење Породилишта, Дечјег и Гинеколошког одељења Опште болнице Бор.

Такође је довршено и сређивање кухиње као и прилазних површина испред Пријемно тријажног блока, Трансфузије и Одељења дијализе.

 Инфо РТВ Бор.

prilaz obb  prilaz dijal obb  

prilaz ptb obb  transf 3213