Општа болница Бор

 

   1. Набавка јаја за потребе ОБ Бор. - 4.1.2018.   

       Позив за подношење понуда.   

       Конкурсна документација.   

       Одлука о додели уговора.   

 

   2. Набавка реагенаса за биохемијске аналајзере. - 17.1.2018.

       Обавештење о покретању поступка.   

       Конкурсна документација.     

       Одлука о додели уговора. 

 

  3. Услуге сервисирања и одржавања возила. - 23.1.2018.

      Позив за подношење понуда.

      Конкурсна документација.   

      Одлука о додели уговора. 
    

  4. Набавка тестова за трансфузију. - 24.1.2018.

      Позив за подношење понуда.

      Конкурсна документација.  

      Одлука о додели уговора.   

 

  5. Одржавање софтвера "NexTBIZ"- 29.1.2018.

      Обавештење о покретању поступка.

      Конкурсна документација.

 

 

  6. Набавка реагенаса и потрошног материјала за лаб. и инфект. отпад. - 12.2.2018.

      Позив за подношење понуда.

      Конкурсна документација.  

      Образац конкурсне документације.  

      Питања и одговори.   

      Одлука о обустави дела поступка.   

      Одлука о додели уговора.  

 

  7. Материјал за дијализу - 21.2.2018.

      Позив за подношење понуда. 

      Конкурсна документација.   

      Одлука о додели уговора.   

 

  8. Храна за пацијенте - 27.2.2017.   

      Позив за подношење понуда.   

      Конкурсна документација.  

      Образац конкурсне документације.  

      Одлука о додели уговора.  

 

  9. Медицински апарати - 1.3.2018.  

      Позив за подношење понуда.   

      Конкурсна документација.   

      Обавештење о продужењу рока.   

      Конкурсна документација - продужени рок.   

      Одлука о додели уговора.    

 

 10. Набавка гума и резервних делова за возни парк - 12.3.2018.

       Позив за подношење понуда.   

       Конкурсна документација.   

       Одлука о додели уговора.  

 

 11. Средства за хигијену - 14.3.2018.   

       Позив за подношење понуда.    

       Конкурсна документација.    

       Образац конкурсне документације.   

       Одлука о додели уговора.     

 

  12.Технички материјали - 30.3.2018.

       Позив за подношење понуда.   

       Конкурсна документација.   

       Образац конкурсне документације.  

       Одлука о додели уговора.   

 

  13.Осигурање - 30.3.2018.   

       Позив за подношење понуда.   

       Конкурсна документација.   

       Одлука о додели уговора.    

 

 14. Набавка реагенаса за лабораторију и материјала за инфект. отпад. - 10.4.2018.  

       Позив за подношење понуда.

       Конкурсна документација.  

       Образац конкурсне документације.  

       Одлука о додели уговора.   

       Одлука о измени Одлуке о додели уговора.   

 

  15.Набавка хране за болничке пацијенте. - 11.4.2018.

       Позив за подношење понуда.   

       Конкурсна документација.   

       Образац конкурсне документације.  

       Одлука о додели уговора.   

 

  16.Набавка горива за возни парк. - 12.4.2018.

       Позив за подношење понуда.

       Образац конкурсне документације.  

       Одлука о додели уговора. 

 

  17.Набавка ендопротеза. - 23.4.2018.

       Позив за подношење понуда.   

       Конкурсна документација.    

       Одлука о додели уговора.   

 

  18.Медицински потрошни и уградни материјал. - 21.5.2018. 

       Позив за подношење понуда.   

       Конкурсна документација.   

       Образац конкурсне документације.    

       Исправка конкурсне документације. - 25.5.2018.

       Исправка обрасца конкурсне документације. - 25.5.2018. 

       Одлука о додели уговора.   

       Одлука о додели уговора.

 

  19.Набавка лекова. - 25.5.2018.     

       Позив за подношење понуде.   

       Конкурсна документација.   

       Образац конкурсне документације.   

          

 

 20. Набавка ИКТ опреме, резервних делова и тонера. - 25.5.2018.

       Позив за подношење понуда.  

       Конкурсна документација.  

       Одлука о додели уговора.

 

 21. Набавка канцеларијског материјала. - 8.6.2018.  

       Позив за подношење понуда.  

       Конкурсна документација.  

 

 22. Набавка медицинских гасова - 21.6.2018.

       Позив за подношење понуда.   

       Конкурсна документација.